top of page

NYHETER
OCH MEDIA

Vi älskar att dela med oss av våra visioner, ambitioner och framsteg. Här hittar ni nyheter från och om oss.

NYHET – 2024-03-26

Kärnfull Nexts VD utsedd till expert i regeringsutredning

I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland experterna återfinns Kärnfull Nexts vd och grundare Christian Sjölander som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet.

Leder utredningen gör Pernilla Sandgren som förväntas lämna över det samlade arbetet till regeringen i början av 2026.

Christian Sjölander, vd och grundare KNXT

PRESSMEDDELANDE – 2023-08-24

Kärnfull Next planerar
SMR-park i Nyköping

Studsvik Tech Park, aerial photo

I ett första steg mot mer planerbar, fossilfri och inhemsk energiproduktion presenterar nu Kärnfull Next sina planer för ny svensk kärnenergi i form av en SMR-park utanför Nyköping.
 
Företaget har via ett samarbetsavtal säkrat prospekteringsrättigheter för att utreda möjligheterna för kommersiell kärnenergi inom Studsviks industriområde.

PRESSMEDDELANDE – 2023-07-04

Europeisk klimatfond investerar i svensk kärnenergi

Malin Carlström, Climentum Capital

Kärnfull Next har via en riktad nyemission säkrat en investering på 23 miljoner kronor från den danska klimatfonden Climentum Capital och den svenska samhällsutvecklaren Granitor Growth Management.

PRESSMEDDELANDE – 2022-12-15

Fortum och Kärnfull Next i samarbete om små modulära reaktorer i Sverige

Fortum, logotyp på byggnad

Kärnfull Next har en projektportfölj som omfattar ett flertal små reaktorer och samarbetet med Fortum innebär att man tillsammans täcker in hela värdekedjan för nya reaktorer, från projektering och finansiering till byggnation och drift.

DEMOSKOP – JUNI 2022

Majoritet positiva till SMR i sin egna kommun

Mer än hälften av det svenska folket är positivt inställda till att bygga småskalig kärnenergi i sin egna hemkommun, enligt en ny landsomfattande Demoskop-undersökning. Speciellt stort är stödet i södra Sverige.

Inställning till SMR i egna kommunen – Demoskop

PRESSMEDDELANDE – 2022-03-14

Kärnfull och GE Hitachi i samarbete för svenska småreaktorer

Samhället kräver allt större mängder fossilfri och planerbar energi. För att kunna tillgodose framtidens behov krävs innovativa lösningar. Som ett led i den hållbara omställningen lanseras idag Kärnfull Next, Sveriges första projektutvecklingsbolag med fokus på små modulära reaktorer (SMR). 

GEH BWRX300 close.jpg

MEDIABEVAKNING

Kärnfull i media

Dagens Industri, logotyp (vit)
SVT, logotyp (vit)
NyTeknik, logotyp (vit)
Svenska Dagbladet, logotyp (vit)
Warp News, logotyp (vit)
Second Opinion, logotyp (vit)
Dagens PS, logotyp (vit)
Tidningen Energi, logotyp (vit)
NucNet, logotyp (vit)
Tidningen Näringslivet, logotyp (vit)
Power Engineering, logotyp (vit)
Enlit Europe, logotyp (vit)
Berlingske, logotyp (vit)
Zetland, logotyp (vit)
bottom of page