top of page

MINIMERADE UTSLÄPP, KOSTNADER OCH YTOR

Det som gör våra SMR-parker unika är förmågan att kunna leverera enorma mängder ren energi dygnet runt, året runt och i många former – utifrån en väldigt liten markyta. Här börjar resan till fossil frihet.

KÄRNFULLS METODIK

Med beprövad och licensierbar teknik, levererad och finansierad på nya sätt, skapar vi ett ekosystem av aktörer och expertis som får planerbar energi att byggas på tid och inom budget.

KLARA, FÄRDIGA – GÅ!

The Ready-Set-Go of KNXT

UTVECKLING OCH DESIGN

Vårt team består av problemlösare med unik erfarenhet från kärnkraftsvärldens största byggprojekt. Experter som driver teknik-agnostiska byggnadsprojekt framåt. Vi kan allt från lagfrågor och miljötillstånd till licensiering, placering, säkerhet, finansiering, design och lokal förankring. Vi skapar mervärde genom att dela processer mellan flera projekt.

FINANSIERING OCH UPPHANDLING 

Finansiering är kärnan i all ny energiproduktion, och nya SMR-projekt kräver en dedikerad verktygslåda. Vi tar majoriteten av den tidiga finansiella risken i projekten och är experter på att strukturera långsiktig intäktssäkring, via exempelvis PPA:er. Som projektledare tar vi ansvar för allt från teknik till EPC och drift, vilket säkerställer leveranskvalitet.

A-Ö – IDÉ TILL DRIFT

Project Overview – from Idea to Operations

CASE STUDY NYKÖPING

Vi planerar att bygga en av Europas första SMR-parker tjugo minuter utanför Nyköping.

Läs om projektet här.

Studsvik_Tech_Park_hires.jpeg

CASE STUDY ONTARIO

BWRX-300 är en marknadsredo och kostnadseffektiv SMR för fossilfri planerbar energi som hos OPG kommer bidra till Kanadas omställning innan 2030.

GEH BWRX300 side.png

EN STABIL BAS

BWRX-300 baseras på trettio års ESBWR-utveckling, där man trimmat ner såväl storlek som komplexitet och fått fram en reaktor som är smartare, säkrare, snabbare och billigare.

Den har dessutom kondensorsystem med naturlig cirkulation och passiv kylisolering för enkel och säker drift.

BÄTTRE OCH SNABBARE

Den konstruktionsteknik som är införlivad i BWRX-300-designen utgår ifrån avancerade betonglösningar som hämtas från tunnelindustrin.

Med en kombination av såväl modulära som öppna byggtekniker kan reaktorn byggas på c:a 36 månader och behöver sen endast knappt 10 hektar markyta.

FOSSILFRI VÄTGAS

Översiktsbild av kärnkrafts-genererad vätgas olika energiderivat

Våra enheters flexibilitet är en nyckel. Genom att kombinera SMR med elektrolysörer kan vi dra full nytta av kärnkraftens höga kapacitetsfaktorer – och erbjuda fossilfri vätgas till priser som är konkurrens-kraftiga med fossilbaserad vätgas från naturgas.

DALL·E 2024-02-05 14.20.41 - A futuristic AI GPU data center, showcasing a large, high-tec

DATACENTER FÖR KRAFTFULL AI

Våra SMR-parker är optimala för samlokalisering. Med högsäkerhetsområden, stor redundans, minimal fördröjning och ett överflöd av ren och stabil el är våra anläggningar idealiska för energikrävande datacenter och AI-GPU:er, anpassade för 2030-talets behov.

bottom of page