top of page
GettyImages-934639536.jpg

KLIMATINVESTERING

EN NY GENERATION
KÄRNENERGI

VÅR VISION

En smartare och snabbare väg till ny kärnkraft

För att möta den ständigt ökande efterfrågan på fossilfri och planerbar energi krävs entreprenörskap och målinriktad marknadsacceleration.

Vår projektmodell för utveckling av modern kärnenergi innebär att vi har alla förutsättningar att vara en viktig bit i Sveriges hållbarhetspussel.

VÅRT ERBJUDANDE

Startklara projekt för en accelererad fossilfri energiomställning.

FLEXIBLA SMÅ KRAFTPAKET

Små modulära reaktorer erbjuder större flexibilitet än traditionell kärnkraft, och möjliggör leverans av ren fossilfri energi i flertalet former – el, vätgas, ammoniak, syntetiska bränslen och värme.

SMR:er sammanlänkade med högtemperaturs-elektrolysörer – som i fallet med våra Versatile Energy Hubs – har goda chanser att bli ett av de snabbaste, billigaste och mest miljövänliga sätten att ersätta fossila bränslen inom samtliga energisektorer.

SMR_Campus_by_night_Instance.jpg
dash_sq.png

KOSTNADS-OPTIMERAT

Värdet av ny planerbar, oberoende och fossilfri energiproduktion är i sig enormt stort. Ännu mer intressant är kanske vår accelererade tidsplan, där vi givet rätt förutsättningar kan ha en reaktor i drift redan tidigt 2030-tal.

 

Genom att låta marknadens dagliga kommersiella efterfrågan styra hur man bäst utnyttjar våra flexibla enheters höga kapacitetsfaktorer och nätstabiliserande systemtjänster, optimeras kostnadseffektiviteten. Varje dag, året runt.

SMR-PARKER

Den globala leveranskedjan för fabriksbyggd och beprövad kärnenergi står redo. Vår tidiga köplats hos teknikleverantörer, våra partners och vårt erfarna team är hörnstenar i vårt erbjudande – tillståndsgivna så kallade Ready-to-Build projekt.

Vi förbereder för ett flertal SMR-parker runt om i Sverige, med prospekterings-rättigheter och en överskådlig, snabbfotad arbetsprocess för utvalda strategiska orter.

 

Vi erbjuder givetvis även samlokalisering vid våra SMR:er för exempelvis datacenter och andra elintensiva industrier.

SMR_Campus_9units_Instance.jpg
bwrx_truck_bw.png

VARFÖR KÄRNFULL?

Modern kärnenergis pionjärer sen 2019

Sedan lanseringen av Nordens första elhandelsbolag med 100% kärnkraft har innovation och  genomförande varit Kärnfulls ledord. 

Nu visar vi vägen för byggandet av nästa generations kärnenergi med hjälp av vårt expertteam, nätverk och ett A-Ö erbjudande. Vi hanterar bl.a. lagstiftningen, tillstånd, placering, licenser, design och finansiering.

fission_SQArtboard 1_2x.png

Kärnfull Next i siffror

2022

LANSERING

5

LÄS ALLT OM STUDSVIK-PROJEKTET

PROJEKT IGÅNG

3000

MEGAWATT

5

PARTNERS

VÅRT NÄTVERK

Världsledande partners och leverantörer

Kärnfull Next är ett agilt och snabbfotat projektutvecklingsbolag som arbetar nära och dynamiskt med ett växande antal av världens främsta leverantörer och investerare inom det globala clean-tech området.

granitor_logo_sq.png

GRANITOR GROWTH

fortum_logo_white.png

FORTUM

image+(7).png

CLIMENTUM

gelogo_sq.png

GE HITACHI

Instance-Full-Logo-White.png

INSTANCE

JOBBA HOS OSS

Vi söker dig som också vill kämpa för sann fossilfrihet.

Girl Walking in Empty Road _edited.jpg
bottom of page