top of page
karnfull-header-green.jpg

Christian Sjölander utsedd till expert i regeringsutredning

I början av mars meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att experterna som ska stödja utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” var utsedda. Bland dem återfinns Kärnfull Nexts vd och grundare Christian Sjölander som ska bidra med sina erfarenheter i utredningsarbetet.

 

Leder utredningen gör Pernilla Sandgren som förväntas lämna över det samlade arbetet till regeringen i början av 2026.

VAD?

Nyhet

NÄR?

26 Mars 2024

VD utsedd till expert i regeringens utredning om ny kärnkraft

Christian Sjölander, VD och grundare av Kärnfull Next, har blivit utsedd till expert i regeringens utredning om kärnkraft.

Christian Sjölander, VD och grundare av Kärnfull Next, har blivit utsedd till expert i regeringens senaste utredning om kärnkraftens framtid i Sverige, med titeln "Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg".

Denna satsning speglar regeringens strategiska beslut att noggrant utforska och utnyttja potentialen hos kärntekniken för att uppnå Sveriges ambitiösa miljö- och energimål.

 

Under Sjölanders ledning har Kärnfull Next tagit stora kliv framåt i att möjliggöra användningen av små modulära reaktorer (SMR) som en flexibel, effektiv och hållbar energikälla. Dessa insatser ligger i linje med Sveriges uppdaterade energimål, vilka betonar en omställning till "100% fossilfri" elektricitet till år 2045, och erkänner kärnenergins avgörande roll i en balanserad och ren energimix.

 

Regeringens utredning, under ledning av Pernilla Sandgren, syftar till att utforska olika aspekter av kärnenergi, från tekniska framsteg och miljöpåverkan till regelverk och ekonomisk genomförbarhet. Sjölanders utnämning är ett erkännande av hans omfattande erfarenhet av innovativa affärsmodeller inom kärnenergisektorn. Hans insikter kommer att vara ovärderliga i att styra utredningen mot praktiska och framsynta rekommendationer för Sveriges kärnenergipolitik.

Denna utveckling sker vid en kritisk tidpunkt för Sverige, eftersom landet söker balansera sina växande energibehov med klimatåtaganden. Inkluderingen av branschexperter signalerar ett omfattande tillvägagångssätt i policyarbete, där expertis från fältet direkt informerar den strategiska riktningen för nationell energiplanering.

Sjölanders roll i utredningen understryker inte bara Kärnfull Nexts bidrag till kärnenergisektorn utan belyser även företagets åtagande för hållbara energilösningar. Allteftersom utredningen framskrider kommer man att dra nytta av Sjölanders praktiska erfarenhet och de innovativa perspektiv han för med sig från frontlinjen inom kärnenergiindustrin.

 

Utredningen som berör fyra huvudområden kommer att presenteras i omgångar vid olika datum, men slutligen vara klar den 27 februari 2026.

INFORMATION

Läs mer eller hör av dig

bottom of page