top of page
steady unit.jpg

Steady Energy och Kärnfull Next i samarbete för fossilfri svensk fjärrvärme

Det finska kärnenergiföretaget Steady Energy och Kärnfull Next har ingått ett strategiskt samarbetsavtal gällande små modulära reaktorer (SMR) för svensk fjärrvärme.

 

Steady Energy avser bygga SMR-fjärrvärmeanläggningar i Helsingfors och Kuopio, Finland, med den första kommersiella enheten i drift redan 2030. Avtalet innebär att Sverige kan bli nästa land.

VAD?

Pressmeddelande

NÄR?

2024-06-18

Första steget för Re:Heat, vårt fjärrvärme-erbjudande

Steady Energy's LDR50 SMR

Helsingfors, Finland; Göteborg, SverigeDet finska kärnenergiföretaget Steady Energy och Kärnfull Next har ingått ett strategiskt samarbetsavtal gällande små modulära reaktorer (SMR) för svensk fjärrvärme. Steady Energy avser bygga SMR-fjärrvärmeanläggningar i Helsingfors och Kuopio, Finland, med den första kommersiella enheten i drift redan 2030. Avtalet innebär att Sverige kan bli nästa land.

Den finska marknadsledaren inom SMR-utveckling, Steady Energy siktar nu på den svenska fjärrvärmemarknaden genom ett strategiskt samarbete med projektutvecklingsbolaget Kärnfull Next från Göteborg. Den svenska SMR-pionjärens nätverk, marknadskunskap och projektexpertis inom bland annat finansieringlösningar och leveransmodeller ses som en nyckel för att ta tekniken till Sverige.

 

"Vi är mycket glada över samarbetet med Steady Energy och att kunna leverera denna smarta och kostnadseffektiva lösning till den svenska marknaden. Med Steadys reaktor i vår portfölj kompletterar vi vårt el-fokuserade SMR-program Re:Firm med ett riktat fjärrvärmeerbjudande, Re:Heat, för kommuner som söker 2030-talets fossilfria uppvärmningslösningar", säger Christian Sjölander, VD för Kärnfull Next.

 

Steady Energy har sedan tidigare tecknat avsiktsförklaringar för leverans av upp till femton reaktorer med Helsingfors lokala energibolag Helen och Kuopio Energi i östra Finland. Byggandet av den första kommersiella anläggningen förväntas börja 2028, med den första enheten i drift senast 2030. Byggandet av en pilotanläggning i Finland inleds redan nästa år med kandidatsajter i Helsingfors, Kuopio och Lahti.

 

Tommi Nyman, VD för Steady Energy, betonar uppvärmningens betydelse för Sveriges ambitiösa klimatmål. “Vi är väldigt stolta över att få samarbeta med Kärnfull Next och bli en del av deras marknadsledande erbjudande. Sveriges elförbrukning förväntas öka avsevärt för att nå nettonollmålen, drivet av elektrifieringen av transporter och industri. Men det krävs även en stor mängd fossilfri uppvärmningsenergi för att uppnå Sveriges klimatåtaganden"

 

"Man tenderar ibland att glömma att elektricitet bara är en del av vår energimix. Det behövs även skalbara och hållbara lösningar för Sveriges värmesektor. Steady’s nordiska design, leverantörskedja och tekniska mognadsgrad gör den perfekt för vårt nya fjärrvärmeprogram", säger Sjölander.

 

Sveriges fjärrvärmeförbrukning uppgår till cirka 50 terawattimmar per år, där två tredjedelar kommer från biomassa. Kostnaderna för biomassa har dock ökat kraftigt de senaste åren, och bränslets framtid inom fjärrvärme är omdebatterad – inte minst på grund av dess värdefulla alternativa användningsområden samt utsläppen av växthusgaser.

 

"Att värma en stor stad med biomassa kräver en hög med stockar stor som en fotbollsplan varje dag, med en stadig ström av lastbilsleveranser dygnet runt. Det är hög tid att våra samhällen begränsar eldning för uppvärmning. Genom att kombinera vår expertis är Steady Energy och Kärnfull Next redo att ta SMR-fjärrvärme till Sverige och påskynda landets ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål," avslutar Nyman.

INFO

Läs mer eller hör av dig

Steady Energy Ltd är ett finskt kärnteknologiföretag som utvecklar en småskalig modulär reaktor (SMR) helt baserad på finsk design. Steady Energys anläggningar är särskilt lämpade för att producera fjärrvärme. De är tillräckligt kostnadseffektiva för att kommunala energibolag ska kunna investera i dem självständigt, vilket gör det möjligt för dem att eliminera koldioxid- och partikelutsläpp.

 

Som utvecklare av modulär kärnkraft (SMR) är Steady Energy bland världens ledande SMR-företag. Företagets styrkor ligger i en förenklad design, beprövad teknik och globalt erkänd ingenjörsexpertis. Steady Energy strävar efter att kommersialisera sin teknik i Finland och slutligen positionera finsk kärnkraftsexpertis som en ledande internationell exportvara. Företaget listas bland de 20 mest intressanta SMR-utvecklarna i världen.

 

Steady Energy har sedan starten i maj 2023 tagit in cirka 15 miljoner euro i privat och offentligt kapital. Investerare inkluderar VTT Technical Research Centre of Finland, Lifeline Ventures, Yes VC och Aphorism Foundation, LinkedIns grundare Reid Hoffmans investeringsfond.

Steady Energys SMR-teknologi:

 • Finskdesignad LDR-50 fjärrvärmereaktor

 • Termisk effekt på 50 megawatt per enhet

 • Ett fåtal enheter kan värma en medelstor stad

 • Utsläppsfri produktion

 • Enhetsstorlek jämförbar med en upprätt fraktcontainer, höjd 12 meter

 • Lättvattenkyld och modererad, enkel och beprövad design

 • Låg temperatur och tryck på 150 °C och 8 bar, närmare en hushållsespressomaskin än ett konventionellt kraftverk

 • Energi överförs via enkla värmeväxlare

 • Nästan 100% effektivitet tack vare avsaknaden av turbiner

 • Mycket låga livscykelutsläpp av koldioxid, jämförbara med havsbaserad vindkraft

 • Låga och förutsägbara driftskostnader

 • Baserad på decennier av världsledande finsk kärnforskning och utveckling

Tommi Nyman, vd Steady Energy

Fakta om Steady Energy:

 • Finskt teknologiföretag, grundat 2023

 • Utvecklar små modulära kärnkraftverk (SMR)

 • Har tagit in cirka 15 miljoner euro i finansiering

 • Preliminära avtal för 15 reaktorer i Helsingfors och Kuopio, med byggstart för första enheten 2028

 • Huvudkontor i Otaniemi i Esbo, Finland

 • VD Tommi Nyman (foto)

 • Läs mer på steadyenergy.com

VILL DU VETA MER?

John Eliasson, Affärsutvecklingschef, Kärnfull Next |
0733 810 970 | john.eliasson
@knxt.se

Lauri Muranen, Director, Steady Energy |

+358407076637, lauri.muranen@steadyenergy.fi

1_SteadyEnergy_Logo_WhiteBackground.png
bottom of page