top of page
Image 7 X.jpg

Kärnfull Next planerar stor
SMR-park i Valdemarsvik

VAD?

Pressmeddelande

NÄR?

2024-06-26

Valdemarsvik ny site för Re:Firm South

Projektbolaget Kärnfull Next presenterar idag en ny kandidatsite för en park med små modulära reaktorer (SMR) – denna gång i Valdemarsviks kommun. Den östgötska kustorten ingår i bolagets SMR-program Re:Firm South som siktar på att bygga ut fossilfri och planerbar energiproduktion i södra Sverige.

"Vi är väldigt entusiastiska över indikationerna från vår förstudie i Valdemarsvik. Siten har potential att bli en nyckel i vår plan att tillföra stora mängder stabil och hållbar energi till områden med stort effektbehov, samt skapa betydande ekonomiska och sociala fördelar för lokalsamhällena” kommenterar Christian Sjölander, vd Kärnfull Next.

Bolaget har ingått ett exklusivt samarbetsavtal med markägaren Latona Group gällande prospekteringsrättigheterna för kärnkraft inom fastigheten Valdemarsvik Målma 4:9 (2). Den pågående förstudien, som avslutas efter sommaren, har påvisat såpass goda förhandsresultat att parterna valt att informera kommun, närboende och nu allmänhet om planerna på en så kallad SMR-park.

Siten innefattar områden som redan på 1970-talet identifierades som passande för kärnkraft, bland annat i Centrala Driftledningens rapport "Lokalisering av stora kustförlagda värmekraftverk" från 1972. Fastighetens stora areal på över 1300 hektar gör även projektet högintressant för samlokalisering med 2030-talets energikrävande industrier, såsom datacenter för AI.

“Vi är mycket glada över att samarbeta med Kärnfull Next i detta spännande projekt. Fastigheten väntas erbjuda unikt goda förutsättningar för kärnenergi, och vi ser fram emot att vara en del av utvecklingen av fossilfri elproduktion i regionen. Detta initiativ har möjlighet att skapa stora värden för Valdemarsviks kommun och invånare" säger Gustav Carp, ägare Latona Group.

Geografisk placering, topologi samt goda kylningsmöjligheter i en framåtlutad kommun med omfattande obebyggd yta är några tidiga indikationer på ett positivt utfall av förstudien. Projektet i Valdemarsvik innebär stora möjligheter för lokalt jobbskapande, både på själva reaktorparken och hos eventuell samlokaliserad verksamhet. 

En SMR-enhet med minst trehundra megawatt elektrisk effekt skapar runt femhundra direkta och indirekta arbetstillfällen per år i sjuttio år. SMR-parken i Valdemarsvik planeras initialt till mellan fyra och sex lättvattenkylda reaktorer, vilket skulle innebära ett årligt tillskott på mellan 10-15 terawatt-timmar (TWh) fossilfri och planerbar el. Sveriges nuvarande kärnkraftsflotta producerade som jämförelse 47 TWh el ifjol.

Kärnfull Next genomför sen 2022 förstudier på ett flertal kommuner i södra Sverige. Genom att etablera flera SMR-parker inom ramen för ett och samma Re:Firm-program uppnås skalfördelar gällande exempelvis teknikval, konstruktionspartners, elköpsavtal (så kallade PPA:er) och finansieringsparter.

I augusti 2023 kommunicerade bolaget Nyköping som kandidatort inom SMR-programmet, och fler förstudier är nu på väg att nå en tillräcklig mognadsgrad för att offentliggöras.

 

Om Valdemarsvik väljs ut som första kommun för Re:Firm South kan de första kilowattimmarna ren och pålitlig energi från SMR-parken börja levereras under första halvan av 2030-talet.

Christian Sjölander, CEO & Founder, KNXT. Credit: Julio Chang
Christian Sjölander
VD Kärnfull Next
Gustav Carp, owner Latona Group
Gustav Carp
ägare Latona Group

Bildbank
Klicka för att se, använd nedladdningsikonen för att spara högupplösta versioner. Frågor? info@knxt.se

Om Kärnfull Next

Kärnfull Next AB är pionjärerna inom projektutveckling av små modulära reaktorer i Sverige som genom beprövad metodik, internationell expertis och med en bred tjänsteportfölj för byggklara SMR-projekt vill bidra med en viktig nyckel till energiomställningen.

Om Latona Group

Latona Group AB är en fastighetskoncern med säte i Stockholm. Bolaget grundades 2008 av Gustav Carp och är aktivt inom fastighetsförvärv i form av hyresfastigheter i Stockholm och Kalmar men även gårdar och markområden i bland annat Stockholm, Sörmland och på Gotland.

KONTAKTINFORMATION

Vill du veta mer?

John Ahlberg, strategichef
john.ahlberg@knxt.se
+46 790 175 155

Mediaförfrågningar: 
media@knxt.se

Kärnfulls ikon inuti en atom (illustration)
bottom of page