top of page
SMR_Campus_by_night_Instance_edited.jpg

Kärnfull Next planerar SMR-park
i Nyköpings kommun 

VAD?

Pressmeddelande

NÄR?

2023-08-24

KNXT planerar Europas första SMR-park i Nyköping 

I ett första steg mot mer planerbar, fossilfri och inhemsk energiproduktion presenterar nu Kärnfull Next (KNXT) sina planer för ny svensk kärnenergi i form av en SMR-park utanför Nyköping.

 

Företaget har via ett samarbetsavtal säkrat prospekteringsrättigheter för att utreda möjligheterna för kommersiell kärnenergi inom Studsviks industriområde.

Arbetet med förstudien påbörjades i maj och preliminära resultat tyder på att Studsviksområdet har goda förutsättningar för att hysa kommersiella små modulära reaktorer. Studien, som skall slutföras i december i år, utvärderar den finansiella, teknologiska, miljömässiga och samhälleliga genomförbarheten av flexibel och toppmodern kärnkraftsproduktion på platsen.

"Studsvik, med sin omfattande expertis inom kärntekniksektorn, är den perfekta partnern för oss", säger Christian Sjölander, vd och grundare på Kärnfull Next.

 

Studsviksområdet tycks väl lämpat för att bli Sveriges första nya anläggning utanför de befintliga tre. Vår vision är att en av Europas första SMR-parker kan tas i drift här redan i början av 2030-talet, med ett antal småreaktorer som skapar såväl ren energi som nya klimatpositiva och högkvalificerade jobb.”

Förutsatt att studierna fortsätter visa goda resultat kommer beslut gällande bland annat finansiering, tillståndsansökningar och PPA-avtal att fattas under andra halvåret av 2024.

”Kärnfull Next har etablerat sig som en pålitlig och innovativ partner med gedigen expertis”, säger Camilla Hoflund, koncernchef på Studsvik.

 

”Vi välkomnar samarbetet och ser fram emot resultatet av förstudien. Det är i nuläget för tidigt att säga vad detta kan innebära för Studsvik, då förutsättningarna ännu inte är helt utredda och det är många år kvar till en eventuell etablering av en SMR på Studsviks-området.”

Kärnfull Next och Studsvik kommer gemensamt att bestämma vägen framåt, inklusive företagskonstellationer, efter slutförandet av förstudien senare i år. 

Christian Sjölander, CEO & Founder, KNXT. Credit: Julio Chang
Christian Sjölander, VD och grundare, KNXT
Camilla Hoflund, President & CEO Studsvik AB. Credit: Studsvik AB
Camilla Hoflund
VD och koncernchef, Studsvik AB

Bildbank
Klicka för att se, använd nedladdningsikonen för att spara högupplösta versioner. Frågor? info@knxt.se

Om Studsvik AB

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering, avveckling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 75 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 520 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Studsvik, logotyp (vit)

Om Studsvik Tech Park

Studsvik Tech Park ("Studsviksområdet") ligger intill naturreservatet Stendörren vid Östersjöns strand, en timme söder om Stockholm i Nyköpingsregionen. Parken är två kvadratkilometer stor och skyddsobjektet är 80 hektar. Området invigdes för ungefär 60 år sedan som en forskningsanläggning i statliga AB Atomenergis (idag Studsvik AB) regi. Som mest har det funnits fyra forskningsreaktorer på området där den senaste avvecklades 2005.

KONTAKTINFORMATION

Vill du veta mer?

Christian Sjölander, VD och grundare KNXT
christian.sjolander@knxt.se
+46 790 175 165

 

Camilla Hoflund, koncernchef Studsvik AB
camilla.hoflund@studsvik.com
+46 76 002 1066

Mediaförfrågningar: media@knxt.se

Kärnfulls ikon inuti en atom (illustration)
bottom of page