top of page
BWRX-300 Site

MINIMERADE UTSLÄPP, KOSTNADER OCH YTOR

Det som gör våra hållbara energiprojekt unika är förmågan att kunna leverera enorma mängder ren energi närsomhelst, i vilken form som helst – från en yta lika liten som en fotbollsplan. Vi är redo. Är du?

KÄRNFULLS METODIK

Med beprövad och licensierbar teknik, levererad och finansierad på nya sätt, accelererar vi det ekosystem som får fossilfria energiprojekt att byggas på tid och budget. Modern kärnenergi idag.

UTVECKLING OCH DESIGN

Vårt team består av problemlösare med stor expertis inom värdekedjan kring att driva nybyggnationsprojekt framåt. Vi tar hand om allt från lagfrågor och tillstånd till licensiering, placering, design och lokal dialog. Vi skapar extra värde genom replikerbara processer delade mellan flera projekt.

FINANSIERING OCH UPPHANDLING 

Finansiering är kärnan i all ny energiproduktion, och nya SMR-projekt kräver en dedikerad verktygslåda. Vi är experter på att strukturera långsiktig intäktssäkring, såsom t.ex. PPA:er. Vi tillhandahåller även upphandling av allt från SMR, EPC och elektrolysörer, vilket säkerställer leveranskvalitet.

FOKUS: TEKNIKPARTNER

GE Hitachis BWRX-300 är en marknadsredo och kostnadseffektiv SMR för fossilfri planerbar energi som vi levererar till en LCOE-kostnad strax under havsbaserad vindkraft.

Belyst struktur

EN STABIL BAS

BWRX-300 baseras på trettio års ESBWR-utveckling, där man trimmat ner såväl storlek som komplexitet och fått fram en reaktor som är smartare, säkrare, snabbare och billigare. Den har dessutom kondensorsystem med naturlig cirkulation och passiv kylisolering för enkel och säker drift.

BÄTTRE OCH SNABBARE

Den konstruktionsteknik som är införlivad i BWRX-300-designen utgår ifrån avancerade betonglösningar som hämtas från tunnelindustrin. Med en kombination av såväl modulära som öppna byggtekniker kan reaktorn byggas på c:a 36 månader och behöver sen endast knappt 10 hektar markyta.

FOSSILFRI VÄTGAS 2.0

Våra enheters flexibilitet är en nyckel. Genom att kombinera SMR med elektrolysörer kan vi dra full nytta av kärnkraftens höga kapacitetsfaktorer – och erbjuda fossilfri vätgas till priser som är konkurrens-kraftiga med fossilbaserad vätgas från naturgas.

offshore.png

LAND- ELLER HAVSBASERAT

Våra enheter kan placeras oerhört yteffektivt på land, utmed kusten eller till havs. Off-shore varianten levereras som specialbyggda pråmar eller GBS från världsledande skeppsvarv.

bottom of page