top of page
karnfull-header-green.jpg

Kärnfull Next och Kind Atom i samarbete kring småskalig kärnenergi

Kärnfull Next AB och Kind Atom Oy delar visionen om en fossilfri framtid och ser behovet av att hjälpa kunder påskynda projekteringen av ny kärnkraft i form av små modulära reaktorer.

 

De två energibolagen har därför undertecknat en avsiktsförklaring om att bilda en stark pannordisk allians med samarbete och korsägande mellan företagen.

VAD?

Pressmeddelande

NÄR?

30 Juni 2022

KNXT x Kind Atom

Kärnfull Next och finska Kind Atom har olika bakgrunder och expertområden som kompletterar deras respektive marknadserbjudanden. Tillsammans täcker företagen samtliga projektaspekter – från förstudier, koordinering och finansiering till fullskalig kärnprogramleverans och licenserbara tekniklösningar.


Tillsammans med lokala partners och teknikleverantörer kan man hantera alla former och storlekar av kunder, såsom elintensiva industrier och kommuner, med småskaliga kärnkraftsprojekt.


"Tillsammans delar vi engagemanget, värderingarna och en stark drivkraft att påskynda nya projekt", säger John Ahlberg, Kärnfull Nexts grundare. ”Vi möter ständigt nya kunder med en stor aptit på ny fossilfri energiproduktion. Eftersom vi nu har ett flertal SMR-projekt under utveckling ser vi behovet av att stärka vårt erbjudande med ett erfaret leveransexpertteam. Med Kind Atom har vi säkrat upp Nordens allra främsta inom genren.”


"Det här är så mycket mer än ett plus ett", säger Timo Okkonen, grundare av Kind Atom och tidigare operativ chef för Fennovoima med en lång kärnkraftskarriär. ”Kärnfull Nexts expertis inom projektutveckling och finansiering driver utvecklingen nära kundernas beslutsfattare. Vi kommer in i bilden genom att planera och orkestrera programmen. Vi är glada eftersom det redan nu finns projekt som är under förberedelse.”


John och Timo summerar dagens nyhet gemensamt: "Det handlar om att göra vår värld hälsosam och hållbar för kommande generationer. Detta syfte får oss att arbeta hårt för våra kunder och samhällen på den nordiska marknaden. Tillsammans är vi redo att ta oss an varje projektutvecklingsutmaning oavsett om det är relaterat till elproduktion, fjärrvärme, vätgas eller andra sätt att dra nytta av SMR:ernas kapacitet.”

Om Kind Atom

Kind Atom Oy (”Kind Atom”) är ett nytt finskt bolag som ägs av grundarna med lång erfarenhet från kärnkraftsprojekt och verksamhet. Kind Atom hjälper kunder att leda sina kärnenergiprogram och projekt och att hantera relaterade risker under investeringslivscykeln. Den tillhörande rådgivningen från Kind Atom riktar sig till kärnkraftsnybyggnadsprogrammen där framtida projekt och ägare måste möta en mängd förväntningar från aktieägare, tillsynsmyndigheter, leverantörer och många andra intressenter.

Kärnkompetensen hos Kind Atom är att planera och orkestrera komplexa program genom att ge klarhet och enkelhet om vad som verkligen är avgörande i olika faser. Detta kommer att göra det möjligt för organisationer att behålla skärpan men samtidigt också vara vänliga och lyhörda för respektive parts behov, för att inte tala om det primära syftet med att skydda vår planet. Det unika tillvägagångssättet hos Kind Atoms rådgivare har visat sig accelerera kärnkraftsprojekt genom att säkerställa en intelligent kund- och ansvarsfull ägarorganisation för både projektleveranserna och driftförberedelserna.

KindAtoms grundare – fotografier

Kind Atoms grundare: Timo Okkonen, Janne Liuko, Sakari Kotola och Ville Välikangas

VILL DU VETA MER?

Hör gärna av dig, eller läs mer här.

FRÅGOR?

John Ahlberg, grundare Kärnfull | john.ahlberg@knxt.se | +46 790 175 155
Timo Okkonen, grundare Kind Atom | timo@kindatom.com | +358 50 412 966

KindAtom i finsk media
bottom of page