top of page
karnfull-header-green.jpg

Majoritet positiva till SMR i hemkommunen

Mer än hälften av det svenska folket är positivt inställda till att bygga småskalig kärnenergi i sin kommun, enligt landsomfattande Demoskop-undersökningar. Speciellt stort är stödet i södra Sverige.

PERIOD

April–Maj 2022

UTFÖRD AV

Demoskop

Sammanfattning

 • Mer än hälften av allmänheten är positivt inställda till att bygga småskalig kärnkraft i sin kommun. Endast 3 av 10 svenskar är emot att bygga SMR i hemkommunen.
   

 • Balansmåttet för allmänheten är +21, dvs. den positiva andelen är 21 procentenheten större än den negativa. Man kan alltså dra slutsatsen att det finns en opinion för att småskalig kärnkraft byggs i ens närområde i närtid.
   

 • Framförallt stark är opinionen i södra Sverige där hela 54 procent är mycket eller ganska positivt inställda.
   

 • Allmänheten är mer positiva än lokalpolitiker.

 • Frågeställning
  "Vad är din inställning till att bygga Småskalig kärnkraft, ex. småskalig modulärreaktor (SMR) i din kommun under de närmaste 5-10 åren?"

   

 • Respondenter
  1570 intervjuer med allmänheten (16 år och äldre), 3596 intervjuer med politiker i kommunfullmäktige. Hela landet.
   

 • Period
  Delen som är för allmänheten är gjord 20-27 april och lokalpolitiker mellan 29/3-2/5. 

Ladda ner rapporterna

 • Här finner du två rapporter som .PDF:
  En med allmänhetens åsikter kring SMR i egna kommunen, och en med lokalpolitikers åsikter jämfört med allmänhetens. Läs gärna bägge för en heltäckande bild. 

   

 • För mer information, kontakta media@knxt.se eller ring 010-405 60 60

Inställning till SMR i egna kommunen – Demoskop

KÄRNFULL ENERGI

Power your life with Nuclear Energy. Today.

Can't wait till we're done building our new units to start minimizing your household's or company's emissions and costs? No sweat. 

If you live in Sweden or Denmark you can switch to Kärnfull Energi's nuclear-only electricity subscription already today. It's affordable, customer centric and supports nuclear R&D.

Learn more:

Kärnfull Energi, hemsida skärmdump
bottom of page